Pensioenslip
Informatie

APC bouwt digitaal verder aan de toekomst 

APC heeft het pensioenbetalingssysteem gemoderniseerd. Hiermee kunnen wij u in de toekomst nog beter van dienst zijn. Dit nieuwe systeem biedt ons een aantal optimalisaties en kan aanvullende controles uitvoeren op de uitbetalingen.

Wat merkt u van het nieuwe systeem?

De eerste verandering die u ziet is de nieuwe opzet van de maandelijks pensioenslip. U heeft nu meer financiële informatie verdeeld over verschillende vakken. De Leeswijzer en video geven een toelichting op de nieuwe pensioenslip.

Wij hebben naast het overzetten van onze gepensioneerden naar het nieuwe systeem ook een toetsing aan de meest recente belastingwetgeving uitgevoerd. Uit genoemde toetsing aan de wetgeving zijn er gevallen voorgekomen waarin wijzigingen doorgevoerd moeten worden. Deze wijzigingen kunnen  invloed op de hoogte van uw pensioen hebben. Personen die een nadeel ondervinden, worden persoonlijk door ons geïnformeerd.

Voor de meeste mensen zijn er geen wijzigingen of leiden de wijziging(en) tot een hogere netto pensioenuitkering.

Niet-ingezetenen van Curaçao betalen alleen de loonbelasting en ondervinden geen wijzigingen.


U kunt hier het Leeswijzer downloaden.


Waardoor ontstaan de wijzigingen?

Hieronder lichten wij een aantal optimalisaties toe.

AOV/AWW premie

Per 1 januari 2024 past APC de kortingsregeling Premie AOW/AWW toe conform de regels van de Belastingdienst Curaçao. De kortingsregeling geldt alleen voor pensioengerechtigden die nog geen AOV-uitkering ontvangen en een bruto jaaruitkering lager dan f 27.633 hebben.

AVBZ-premie  

Per 1 januari 2024 wordt voor pensioengerechtigden van 15 jaar en ouder woonachtig op Curaçao met een bruto jaaruitkering lager dan f 28.421 een AVBZ-premiepercentage van 1,0% ingehouden in plaats van het standaardpercentage van 1,5%.

BVZ-premie  

Per 1 januari 2024 past APC voor de pensioengerechtigden woonachtig op Curaçao en die verzekerd zijn bij de SVB een wijziging in de grondslag toe als er premie WW (Premie Weduwen en Wezen volgens de Plvo) wordt ingehouden. Dit component wordt in mindering gebracht op de BVZ-grondslag. Dit betekent dat de BVZ-premie lager wordt.

Plvo: Pensioenlandsverordening overheidsdienaren PB 2013, No. 27 gewijzigd bij PB 2015, No. 78.Vragen over uw pensioenslip?