Chat with us, powered by LiveChat

Vacatures

Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao is ruim 85 jaar jong en volop in beweging. Met een vermogen van circa 5 miljard gulden, geïnvesteerd in het buitenland en lokaal op Curaçao, is het APC het grootste pensioenfonds van Caribisch Nederland. De focus is sterk gericht op de toekomst. De organisatie is onafhankelijk, vooruitstrevend, beslist weloverwogen en is gedreven om de lat steeds hoger te leggen. Alle 65 medewerkers dragen bij om het organisatie doel te bereiken: op een stabiele maar innovatieve wijze zorgen voor het realiseren van de juiste beleggingsresultaten om de dekkingsgraad te waarborgen. In een markt met steeds sterkere concurrentie heeft het APC een duidelijke eigen signatuur. Een professionele en betrouwbare partner met oog voor maatschappelijk ondernemen die stevig verankerd is in de Curaçaose samenleving. Klantgerichtheid, samenwerking, resultaatgerichtheid en ondernemersgeest staan daarbij hoog in het vaandel.
Adviseur Bedrijfscommunicatie

Functie en profiel

OMGEVINGSBEWUST – KLANTGERICHT - OVERTUIGEND

van effectieve communicatiestrategieën voor gestructureerde, geïntegreerde, betrouwbare en effectieve communicatie, zodanig dat de strategische doelen worden gerealiseerd, alsmede het toezien op een correcte toepassing van merkgebruik en merkuitingen. Werkt binnen de gestelde kaders vanuit een gezamenlijke visie. Adviseert m.b.t. het overbrengen van informatie, de positionering van de organisatie en het overtuigen van belangengroepen. Is aanspreekpunt voor leidinggevenden, teneinde de doelstellingen van APC te realiseren. Is verantwoordelijk voor het beheren van de ’corporate brand’ en het continu verbeteren van communicatieprocessen.

Innovatieve, pragmatisch ingestelde strateeg. Levert input aan de Directeur voor de totstandkoming van beleid, procedures, richtlijnen en protocollen op het gebied van pensioencommunicatie, communicatie naar overige belanghebbenden vanuit stakeholder management, corporate branding en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Heeft kennis van marketingcommunicatie, reputatiemanagement, projectmanagement, pensioen- en beleggingswezen. Is gedreven en haalt energie uit het regisseren van de diverse communicatieactiviteiten. HBO opleiding in de richting van communicatiewetenschappen, marketing of vergelijkbare opleiding. Minimaal 5 jaar relevante ervaring. Spreekt Papiaments, Nederlands en Engels.

Procedure:

Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief èn CV aanleveren tot uiterlijk 29 april 2022 via de website: vacature.balancecaribbean.com

Een psychologisch onderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure

Meer informatie over de functies en de procedure te vinden op: www.balancecaribbean.com

Voor vragen kan contact opgenomen worden met mevrouw Tahira de Wind via dewind@balancecaribbean.com

Download vacature
Manager ICT, Facilitair en Inkoop

Functie en profiel

INNOVATIEF – DAADKRACHTIG - RESULTAATGERICHT

Rapporteert aan de Adjunct-Directeur. Is verantwoordelijk voor de effectieve ondersteuning van de kernprocessen binnen APC door zowel de juiste inrichting van de IT structuur als het (mede )creëren van een effectieve en toekomstbestendige werkomgeving. Efficiency, duidelijkheid en risicobeheersing zijn hierbij kernwoorden. Adviseert de Directie over alle aangelegenheden op het functionele aandachtsgebied. Zowel over de ICT omgeving, processen en ontwikkelingen. Vertaalt de organisatie strategie naar de juiste omgevingsbehoeften. Pakt zaken structureel en gedegen aan en weet dat op projectmatige wijze gericht vorm te geven. Stelt SLA’s op en monitort de voortgang. Is budgetverantwoordelijk voor ICT en Facilitaire zaken. Tevens verantwoordelijk voor het inkoopproces en documentbeheer binnen APC.

Overtuigende organisatieadviseur en manager. Vanuit een stevige ICT achtergrond in de breedte ontwikkeld. Ziet de hoofdlijnen en is kritisch op details. Sterk projectmatig, planmatig en samenwerkingsgericht ingesteld. Weet vernieuwing daadkrachtig door te voeren. Geeft richting aan innovatie en betrekt alle stakeholders. Weet mensen in de organisatie te verbinden en voor zich te winnen. Heeft een heldere adviesstijl. Zakelijk maar betrokken. Durft zijn mening te geven. Ziet kansen en mogelijkheden, pakt stevig door, maar gaat hierbij zorgvuldig te werk. Universitaire (WO) opleiding richting ICT aangevuld met kennis van de disciplines Facilitair en Inkoop. Minimaal 5 jaar relevante management ervaring. Spreekt Papiaments, Nederlands en Engels.

Procedure:

Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief èn CV aanleveren tot uiterlijk 29 april 2022 via de website: vacature.balancecaribbean.com

Een psychologisch onderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure

Meer informatie over de functies en de procedure te vinden op: www.balancecaribbean.com

Voor vragen kan contact opgenomen worden met mevrouw Tahira de Wind via dewind@balancecaribbean.com

Download vacature
Adviseur Juridische Zaken en Compliance

Functie en profiel

NAUWKEURIG – OVERTUIGEND - OPLOSSINGSGERICHT

Rapporteert aan de Juridische Zaken en Compliance Manager. Is verantwoordelijk voor het uitbrengen van juridisch advies, het uitvoeren van juridische toetsingen, aandragen van oplossingen voor juridische problemen en vraagstukken. Ondersteunt bij het toezien op de naleving van wet- en regelgeving ter bevordering en handhaving van de integriteit en professionaliteit van het fonds. Biedt ondersteuning bij het oplossen van juridische vraagstukken, voert juridische toetsingen uit en beheert juridische documentatie. Voert het compliance programma uit en draagt actief bij aan het continue verbeteren van de juridische dienstverlening en compliance management.

Overtuigende adviseur met een gedegen kennis van het juridische domein. In het bezit van een grote nauwkeurigheid en sterke schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Weet zijn/haar eigen ideeën over te brengen. Maakt goed connectie met anderen en is resultaatgericht. Heeft kennis van de diverse rechtsvormen, governance, compliance, pensioen- en beleggingswezen. Haalt energie uit het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van juridisch advies en het oplossen van juridische vraagstukken. Universitaire (WO) opleiding op het gebied van Rechten, bij voorkeur aangevuld met opleidingen/ cursussen o.g.v. Compliance en/of Integriteitsmanagement, of gelijkwaardig. Minimaal 5 jaar relevante ervaring. Spreekt Papiaments, Nederlands en Engels.

Procedure:

Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief èn CV aanleveren tot uiterlijk 29 april 2022 via de website: vacature.balancecaribbean.com

Een psychologisch onderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure

Meer informatie over de functies en de procedure te vinden op: www.balancecaribbean.com

Voor vragen kan contact opgenomen worden met mevrouw Tahira de Wind via dewind@balancecaribbean.com

Download vacature
Medewerker Pensioenadministratie

Functie en profiel

TEAMPLAYER – NAUWKEURIG - KWALITEITSGERICHT

Rapporteert rechtstreeks aan het Hoofd Pensioenadministratie. Als teamlid verantwoordelijk voor het tijdig, accuraat en efficiënt uitvoeren van de pensioenadministratie. Voert ten behoeve van datakwaliteit volledige en juiste registraties, mutaties en controles uit. Zorgt tevens voor periodieke opschoningsacties. Maakt eenvoudige berekeningen m.b.t. pensioenpremies en pensioenuitkeringen. Binnen gestelde kaders zelfstandig plannen, prioriteiten bepalen en overzicht behouden van werkzaamheden. Zoekt ook actief de samenwerking op met zowel interne als externe partijen. Signaleert knelpunten c.q. verbeterpunten in de bedrijfsvoering op het gebied van systemen, processen en kennis, gericht op het waarborgen van een betrouwbare dienstverlening.

Een sterk financieel administratief onderlegde professional met kennis van het product pensioenen. Secuur bij het uitvoeren van de werkzaamheden, kritisch en doortastend en op samenwerking gericht. Kan snel schakelen met oog voor de (financiële) effecten van gegevenswijzigingen. Draagt eigen verantwoordelijkheid en weet zeer discreet om te gaan met gevoelige informatie. Levert resultaten binnen de afgesproken tijd, onderneemt actie als de afspraken niet nagekomen kunnen worden en koppelt dit terug. Blijft onder tijdsdruk effectief en gestructureerd werken. Weegt gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar af, deelt bevindingen en denkt proactief en oplossingsgericht mee bij specifieke vraagstukken. MBO+ opleiding richting financieel/ economisch. Minimaal 3-5 jaar relevante ervaring. Spreekt Papiaments, Nederlands en Engels.

Procedure:

Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief èn CV aanleveren tot uiterlijk 29 april 2022 via de website: vacature.balancecaribbean.com

Een psychologisch onderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure

Meer informatie over de functies en de procedure te vinden op: www.balancecaribbean.com

Voor vragen kan contact opgenomen worden met mevrouw Tahira de Wind via dewind@balancecaribbean.com

Download vacature
Hoofd HR & Organisatieontwikkeling

Functie en profiel

INTEGER – PRO-ACTIEF - ORGANISATIEBEWUST

Rapporteert aan de HR en OD Manager. Het succesvol uitvoeren van het door APC opgestelde HR&OD-beleid isde focus. Rapporteert aan en ondersteunt de HR en OD Manager bij het uitvoeren van zijn taken, alsmede bij het ondernemen van HR-gerelateerde initiatieven. Werkt binnen de gestelde kaders vanuit een gezamenlijke visie. Adviseert het management en personeel van APC inzake HR en organisatieontwikkeling in brede zin. Is aanspreekpunt voor leidinggevenden, teneinde de doelstellingen van APC te realiseren. Is verantwoordelijk voor het performance-management van de afdeling en het managen van de personele aangelegenheden.

Integere professional met een gedegen kennis van het HR-domein en aanverwante disciplines. Draagt zorg voor onder meer een optimale organisatiestructuur, actief talent management en een solide en efficiënte personeels- en salarisadministratie. In het bezit van een grote dosis inlevingsvermogen en organisatiebewustzijn. Weet zijn/haar eigen ideeën over te brengen. Maakt goed connectie met anderen en is resultaatgericht. Heeft kennis van onder meer arbeidswetgeving, payroll, en pensioen- en beleggingswezen. Is gedreven en haalt energie uit het proactief in kaart brengen van de behoeften en verwachtingen van de organisatie en het bijhouden van trends/ ontwikkelingen (zowel in- als extern). HBO opleiding in de richting van Human Resource Management, Arbeids- en Organisatiepsychologie of gelijkwaardig. Minimaal 5 jaar relevante ervaring. Spreekt Papiaments, Nederlands en Engels.

Procedure:

Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief èn CV aanleveren tot uiterlijk 29 april 2022 via de website: vacature.balancecaribbean.com

Een psychologisch onderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure

Meer informatie over de functies en de procedure te vinden op: www.balancecaribbean.com

Voor vragen kan contact opgenomen worden met mevrouw Tahira de Wind via dewind@balancecaribbean.com

Download vacature
Senior Medewerker Pensioenadministratie

Functie en profiel

SAMENWERKINGSGERICHT – INITIATIEFRIJK - PLANMATIG

Rapporteert rechtstreeks aan het Hoofd Pensioenadministratie. Maakt onderdeel uit van het administratieteam dat bestaat uit 6 teamleden. De senior vormt een belangrijke spil in het administratieproces en zorgt ervoor dat alle stappen zorgvuldig, secuur en tijdig genomen worden. Draagt tevens zorg voor de complexe berekeningen van pensioenpremies en -aanspraken. Is verantwoordelijk voor het up to par zijn van de data en het administratiesysteem. Speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de datakwaliteit alsook bij (technische) implementatieprojecten.

Een sterk financieel administratief onderlegde professional met kennis van het product pensioenen. Op basis van eigen ervaring en best practices kan de senior inzichten en kennis op enthousiaste wijze overdragen aan de teamleden. Straalt vertrouwen, rust en positieve energie uit. Naast zorgvuldigheid en oog hebben voor belangrijke details gaat hij/zij overtuigend mee met innovatie en digitalisering. Minimaal afgeronde HBO opleiding in verzekeringswiskunde of financieel administratieve richting. Gedegen kennis van de huidige wettelijke kaders en regels. Minimaal 3-5 jaar relevante ervaring. Spreekt Papiaments, Nederlands en Engels.

Procedure:

Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief èn CV aanleveren tot uiterlijk 29 april 2022 via de website: vacature.balancecaribbean.com

Een psychologisch onderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure

Meer informatie over de functies en de procedure te vinden op: www.balancecaribbean.com

Voor vragen kan contact opgenomen worden met mevrouw Tahira de Wind via dewind@balancecaribbean.com

Download vacature
Hoofd Vastgoedbeheer

Functie en profiel

SLAGVAARDIG – INNOVATIEF EN OMGEVINGSBEWUST – TEAMLEIDER EN NETWERKER

Rapporteert aan de Manager Vermogensbeheer. Is verantwoordelijk voor het creëren van een optimaal rendement op de vastgoedportfolio en het scheppen van een optimale werkomgeving om dit doel te bereiken. Werkt binnen de gestelde kaders vanuit een gezamenlijke visie. Vertaalt de strategische context naar doelen en concrete acties. Kent de vastgoedmarkt van Curaçao goed en heeft acquisitie kracht. Stelt de begroting op, inclusief een duidelijk uitgewerkt onderhoudsplan. Is verantwoordelijk voor het beheer van de verzekeringsportefeuille.

Strategische doener met een gedegen kennis van de vastgoedmarkt. Heeft kennis en ervaring op gebied van vastgoedontwikkeling, projectmanagement en vastgoedrisico’s, kent het belastingregime en heeft oog voor macro-economische ontwikkelingen. Is in staat om rendement doelstellingen vorm te geven en te behalen. Commercieel handig, werkt zakelijk, resultaatgericht, planmatig en geordend. Is vasthoudend en gefocust. Weet zijn eigen ideeën over te brengen. Maakt goed connectie met anderen. Ervaren in het opstellen van vastgoedbeheersplannen. Is gedreven en haalt energie uit vernieuwing en realisatie van het resultaat. HBO opleiding richting financieel/ economisch, 5-7 jaar relevante ervaring. Spreekt Papiaments, Nederlands en Engels.

Procedure:

Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief èn CV aanleveren tot uiterlijk 29 april 2022 via de website: vacature.balancecaribbean.com

Een psychologisch onderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure

Meer informatie over de functies en de procedure te vinden op: www.balancecaribbean.com

Voor vragen kan contact opgenomen worden met mevrouw Tahira de Wind via dewind@balancecaribbean.com

Download vacature
Medewerker Interne Audit

Functie en profiel

Stevig – Sturend -Teamplayer

De Medewerker Interne Audit ressorteert onder de Interne Audit Manager en gaat deel uitmaken van een team van 4 auditors die de administratieve organisatie en interne risicobeheersing van APC moeten waarborgen. Allen zijn financiële specialisten met een gedegen kennis van auditprocessen. Naast de ondersteuning in de lopende financiële audit processen is IT audit een speciaal aandachtsgebied.

Om succesvol te zijn is een stevige persoonlijkheid nodig. Duidelijk, constructief en overtuigend. Een financiële professional met sterke affiniteit voor IT en administratieve processen. Een afgeronde CISA opleiding heeft sterk de voorkeur. Met een kritische blik maar ook open staand voor veranderingen. Zelfsturend en initiërend en de wil hebben om zichzelf te blijven ontwikkelen. Minimaal afgeronde HBO opleiding Accountancy bij voorkeur aangevuld met CIA of gelijkwaardige opleiding. Minimaal 3 – 5 jaar werkervaring in een audit praktijk.

Selectieprocedure:

Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief èn CV aanleveren tot uiterlijk 20 april 2021 via de website: vacature.balancecaribbean.com Een referentiecheck en psychologisch onderzoek maken deel uit van de procedure.

Meer informatie over de functies en de procedure te vinden op: www.balancecaribbean.com

Voor vragen kan contact opgenomen worden met mevr. Quirine Lisman via lisman@balancecaribbean.com

Download vacature

Vragen over vacatures? Neem contact met ons op

Premie WW