Chat with us, powered by LiveChat

Vacatures

Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao is ruim 80 jaar jong en volop in beweging. Met een vermogen van circa 4,8 miljard gulden, geïnvesteerd in het buitenland en lokaal op Curaçao, is het APC het grootste pensioenfonds van Caribisch Nederland. De focus is sterk gericht op de toekomst. De organisatie is onafhankelijk, vooruitstrevend, beslist weloverwogen en is gedreven om de lat steeds hoger te leggen. Alle 65 medewerkers dragen bij om het organisatie doel te bereiken: op een stabiele maar innovatieve wijze zorgen voor het realiseren van de juiste beleggingsresultaten om de dekkingsgraad te waarborgen. In een markt met steeds sterkere concurrentie heeft het APC een duidelijke eigen signatuur. Een professionele en betrouwbare partner met oog voor maatschappelijk ondernemen die stevig verankerd is in de Curaçaose samenleving. Klantgerichtheid, samenwerking, resultaatgerichtheid en ondernemersgeest staan daarbij hoog in het vaandel. Om APC te versterken zijn wij op zoek naar kandidaten voor de volgende functie:
HOOFD VERMOGENSBEHEER BUITENLAND

HOOFD VERMOGENSBEHEER BUITENLAND

Verantwoordelijk als leidinggevende voor het waarborgen van een optimaal rendement door beheer van de internationale beleggingsportefeuille op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze. Stuurt het team van 3 portfoliomanagers aan en schept de kaders waarbinnen een maximale ontwikkeling en performance van het team gerealiseerd kan worden. Is in staat om beleid te vertalen naar concrete jaarplannen en stuurt op vastgestelde targets. Integraal risicomanagement vormgeven en continue monitoring is vanzelfsprekend. Werkt samen met een team van ervaren professionals aan de analyse en signalering van risico’s en vertaalt deze naar een interventiestrategie. Weet directie en de eigen manager op de juiste wijze te informeren en adviseert vanuit eigen inzichten. Heeft oog voor kwaliteit en haalt energie uit het verbeteren van het beleggingsproces. Heeft de operationele verantwoordelijkheid voor het team.

PROFIEL

Top professional in vermogensbeheer en ervaren, inspirerende leider ineen. Geboeid door de dynamische omgeving en complexe materie van de internationale financiële markten. Daadkrachtig, betrokken en overtuigend in het varen van de juiste (strategische) koers. Resultaten behalen door samen te werken. Sterke people skills en in staat om te motiveren en te coachen. Besluitvaardig met oog voor relevante ontwikkelingen en verschillende belangen. Overziet snel informatie en consequenties van verschillende mogelijkheden en kan snel schakelen met alle lagen binnen de organisatie. In het bezit van universitaire opleiding (WO) op financieel/economisch gebied. Minimaal 5 jaar relevante leidinggevende ervaring. Spreekt Papiaments, Nederlands en Engels.

Algemeen onder procedure:

Ben jij die toonaangevende, gedreven en integere professional die niet kan wachten om bij te dragen aan het succes van APC en daarmee van haar deelgenoten? Dan leren wij je graag beter kennen! Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief en CV mailen naar recruitment@balancecaribbean.com. Een psychologisch onderzoek en referentiecheck kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer informatie over de functie en de procedure is te vinden op: recruitment@balancecaribbean.com

Voor vragen kan contact opgenomen worden met mevr. Cathy Beresford via (+5999) 736-0875.

PORTOFOLIOMANAGER VASTGOEDBEHEER

PORTOFOLIOMANAGER VASTGOEDBEHEER

Levert actief een bijdrage aan het verhogen van het rendement van de vastgoedportfolio. Werkt nauw samen met het Hoofd Vastgoedbeheer, informeert en adviseert pro actief vanuit eigen inzichten. Is in staat om de relevante juridische documenten te beoordelen en biedt ondersteuning op technisch en commercieel gebied bij projectontwikkelingen en projectmanagement. Heeft een heldere adviesstijl, signaleert kansen en mogelijkheden. Kan de eigen verantwoordelijkheid voor zijn/ haar eigen portfolio dragen. Zowel qua beheer, opstellen budget, verzekering en het actief voeren van het debiteuren beleid.

PROFIEL

Heeft zijn/ haar sporen als vastgoedbeheerder verdient. Is verantwoordelijk en werkt gestructureerd. Kan de vertaling maken van strategie naar een concreet actieplan. Monitort, is beheerst en neemt geen onnodig grote risico’s. Staat voor de eigen mening, kan anderen overtuigen en is vasthoudend. Luistert goed, heeft een scherp overzicht en probleem analytisch vermogen. HBO opleiding richting financieel/ economisch/ juridisch. 3-5 jaar relevante ervaring. Kennis van de lokale markt is een pre. Spreekt Papia ments, Nederlands en Engels.

Algemeen onder procedure:

Ben jij die toonaangevende, gedreven en integere professional die niet kan wachten om bij te dragen aan het succes van APC en daarmee van haar deelgenoten? Dan leren wij je graag beter kennen! Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief en CV mailen naar recruitment@balancecaribbean.com. Een psychologisch onderzoek en referentiecheck kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer informatie over de functie en de procedure is te vinden op: recruitment@balancecaribbean.com

Voor vragen kan contact opgenomen worden met mevr. Cathy Beresford via (+5999) 736-0875.

PORTFOLIOMANAGER VERMOGENSBEHEER BUITENLAND

PORTFOLIOMANAGER VERMOGENSBEHEER BUITENLAND

Rapporteert rechtstreeks aan het Hoofd Vermogensbeheer Buitenland. Zelfstandig verantwoordelijk voor de eigen internationale beleggingsportefeuille. Werkt binnen de gestelde kaders naar de vastgestelde resul taten. Signaleert trends en ontwikkelingen, ook die effect hebben op andere portefeuilles. Monitort de voortgang, stelt risico’s vast en adviseert over passende maatregelen. Stelt duidelijke rapportages samen, adviseert over de samenstelling van de portefeuille en houdt verschillende aspecten in de gaten, zoals sector allocatie, kwaliteit, risicoprofiel, beleggingscategorie, markttrends en ontwikkelingen.

PROFIEL

Vermogensbeheerder met kennis van beleggingsinstrumenten. Internationale scope. Weet risico’s effectief in kaart te brengen en te beheersen. Groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zelf startend, inhoudelijk gedreven en uitstekend in staat om eigen kennis en inzichten over te dragen op anderen. Analytisch sterk, denkt in scenario’s en kan macro economische ontwikkelingen vertalen naar de specifieke behoeftes van APC. Gedreven en slagvaardig met oog voor verhoudingen. Zakelijk adviseur met gevoel voor de omgeving. WO opleiding richting financieel/ economisch. Minimaal 5 jaar relevante ervaring. Spreekt Papiaments, Nederlands en Engels.

Algemeen onder procedure:

Ben jij die toonaangevende, gedreven en integere professional die niet kan wachten om bij te dragen aan het succes van APC en daarmee van haar deelgenoten? Dan leren wij je graag beter kennen! Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief en CV mailen naar recruitment@balancecaribbean.com. Een psychologisch onderzoek en referentiecheck kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer informatie over de functie en de procedure is te vinden op: recruitment@balancecaribbean.com

Voor vragen kan contact opgenomen worden met mevr. Cathy Beresford via (+5999) 736-0875.

ADVISEUR JURIDISCHE ZAKEN EN COMPLIANCE

ADVISEUR JURIDISCHE ZAKEN EN COMPLIANCE

Speelt een belangrijke rol in het vergroten van het juridisch en compliance bewustzijn binnen de organisatie. Signaleert wat er speelt in de organisatie. Weet wat relevant is voor het vakgebied en speelt een proactieve adviserende rol richting de manager Juridische zaken en Compliance, management en directie. Is in staat om de juridische materie te vertalen naar praktische en begrijpelijke oplossingen. Bereidt juridische documenten voor, waaronder contracten, adviseert over contracten en begeleidt de procesgang in rechtszaken. Overziet de consequenties van het advies, overstijgt de operatie en identificeert juridische en compliance risico’s en draagt actief bij aan het verbeteren van de juridische dienstverlening en compliance management. Heeft een actieve monitoring rol, spreekt op constructieve wijze aan en is strikt waar nodig. Schakelt met partijen intern maar ook extern zoals advocatenkantoren, notariskantoren en relevante overheidsdepartementen.

PROFIEL

Volwaardige gesprekspartner die richting management een stevige adviesrol inneemt. Ondersteunend in een faciliterende rol maar durft zich ook kritisch op te stellen. Uitstekend juridisch onderlegd. Beschikt over een integrale blik en heeft gevoel voor verhoudingen. In staat om complexe zaken helder uit te leggen en toe te lichten, zowel mondeling als schriftelijk. Kwaliteits bewust, transparant, omgevingsbewust en alert. WO opleiding Rechten met dieptekennis in verbintenissenrecht, vermogensrecht procesrecht, pensioenrecht, bestuursrecht en compliance management aangevuld met kennis van en/ of ervaring met beleggingswezen. 3 tot 5 jaar rele vante ervaring binnen een vergelijkbare omgeving. Spreekt Papiaments, Nederlands en Engels.

Algemeen onder procedure:

Ben jij die toonaangevende, gedreven en integere professional die niet kan wachten om bij te dragen aan het succes van APC en daarmee van haar deelgenoten? Dan leren wij je graag beter kennen! Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief en CV mailen naar recruitment@balancecaribbean.com. Een psychologisch onderzoek en referentiecheck kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer informatie over de functie en de procedure is te vinden op: recruitment@balancecaribbean.com

Voor vragen kan contact opgenomen worden met mevr. Cathy Beresford via (+5999) 736-0875.

MEDEWERKER VERMOGENSBEHEER

PORTOFOLIOMANAGER VASTGOEDBEHEER

Rapporteert rechtstreeks aan de Manager Vermogensbeheer. Speelt een belangrijke rol als verantwoordelijke voor het administratief ondersteunen van de front- en backoffice functies om de kwaliteit van de portefeuille binnenland alsook vastgoed te helpen waarborgen en bij te dragen aan de realisatie van de rendements- en risicodoelstellingen van het fonds. Handelt vragen en/ of verzoeken van relaties over de dienstverlening tijdig, accuraat en efficiënt af, maakt de begroting van de afdeling op, stelt aflossingsplannen op, bewaakt budgetten, en assisteert bij acquisitie en/ of klantgesprekken. Ondersteunt bij het monitoren van debiteurenrisico’s, draagt zorg voor de aansluiting/ afstemming van de balans en P&L met de gegevens van de sectie Vermogensbeheer, stelt eindafrekeningen samen, voert berekeningen uit bij (her )financiering, interpreteert zelfstandig complexe beleggingsproducten en financieringen en draagt bij aan de uitwerking en afhandeling van aanbevelingen uit auditrapporten. Stelt rapportages ten behoeve van de afdeling op. Rapporteert over ontwikkelingen bij relaties. Signaleert kansen voor verbeteringen in de bedrijfsvoering en doet aanbevelingen ter optimalisatie hiervan. Werkt in teamverband met de Portfoliomanagers Vermogensbeheer Binnenland en Vastgoedbeheer en de Manager Vermogensbeheer.

PROFIEL

Een sterk financieel/ economisch onderlegde professional met kennis van onder meer vermogensbeheer, vastgoedbeheer, financiële markten en beleggingsinstrumenten, risicomanagement, beleggingsprogrammatuur en beleggingstools en juridische aspecten op het vakgebied. Administratief en organisatorisch sterk. Secuur bij het uitvoeren van de werkzaamheden maar ook kritisch en doortastend. Met een persoonlijke benadering de samenwerking zowel intern als extern waarborgen en bevorderen. Draagt eigen verantwoordelijkheid en weet zeer discreet om te gaan met gevoelige informatie. Levert resultaten binnen de afgesproken tijd, onderneemt actie als de afspraken niet nagekomen kunnen worden en koppelt dit terug. Blijft onder tijdsdruk effectief en gestructureerd werken. Weegt gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar af, deelt bevindingen en denkt pro-actief en oplossingsgericht mee bij specifieke vraagstukken. Hbo-opleiding richting financieel/ economisch. Minimaal 3 jaar relevante ervaring. Spreekt Papiaments, Nederlands en Engels.

Algemeen onder procedure:

Ben jij die toonaangevende, gedreven en integere professional die niet kan wachten om bij te dragen aan het succes van APC en daarmee van haar deelgenoten? Dan leren wij je graag beter kennen! Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief en CV mailen naar recruitment@balancecaribbean.com. Een psychologisch onderzoek en referentiecheck kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer informatie over de functie en de procedure is te vinden op: recruitment@balancecaribbean.com

Voor vragen kan contact opgenomen worden met mevr. Cathy Beresford via (+5999) 736-0875.


Vraag over vacature? Neem contact met ons op

Premie WW