Cribnummer

Uw Crib nummer doorgeven aan APC 

Ontvangt u een pensioenuitkering van APC dan bent u belastingplichtig op Curaçao en hebt u een Crib-nummer nodig.

Een CRIB-nummer is een uniek persoonsgebonden nummer voor iedereen die geregistreerd staat bij de Belastingdienst van Curaçao. De afkorting CRIB staat voor Centraal Registratie Informatie Belastingplichtige.

Het APC is inhoudingsplichtig voor alle gepensioneerden. Dit betekent dat APC de loonbelasting inhoudt van de uitkering voor de Belastingdienst Curaçao. Dit geldt ook voor niet-ingezetenen die in het buitenland wonen en een pensioenuitkering ontvangen. Voor deze inhouding heeft het APC het Crib-nummer nodig van de gepensioneerden.

Het Crib-nummer wordt uitgegeven door de Belastingdienst Curaçao en dient u ook bij hen aan te vragen.

U hebt geen Crib-nummer

Als u geen Crib-nummer hebt dan kunt u dit eenvoudig aanvragen bij de Belastingdienst Curaçao.

Aanvragen Crib-nummer is makkelijk:

  • Maak een foto van de paspoortpagina met uw persoonsgegevens en foto, of als u een sedula hebt een foto van de voorzijde en achterzijde van de ID-kaart.
  • Mail deze foto met vermelding van uw volledige naam en volledig adres naar: info.belastingdienst@gobiernu.cw met verzoek voor een Crib-nummer.

Een andere mogelijkheid is om het Aanvraag formulier op de website van de Belastingdienst Curaçao in te vullen: CRIB-nummer - Belastingdienst

U hebt een Crib-nummer

Als u het Crib-nummer nog niet hebt doorgegeven aan APC dan kunt u dit doen door een mail te sturen naar psd@apc.cw met vermelding van uw Crib-nummer én een kopie van uw geldig ID bewijs.

Wilt u meer informatie of hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met de Pensioen Service Desk via een mail naar psd@apc.cw of Whatsapp +5999 513 3000