Pensioen ontvangen

Ik ontvang Pensioen

Als deelnemer van het APC geniet u van een welverdiend pensioen. Ondertussen kunnen er in uw situatie allerlei wijzigingen optreden. Om ervoor te zorgen dat wij uw pensioenuitkering op het juiste moment aan de nieuw ontstane situatie kunnen aanpassen, verzoeken wij u belangrijke wijzigingen tijdig aan ons door te geven.


Ontvangt u pensioen van APC en verhuist u naar een ander land? Geef dit door aan APC.

Gaat u naar het buitenland verhuizen, dan geeft u dit door bij uw lokale gemeentelijke instantie. Bent u gepensioneerde van APC dan dient u dit ook aan ons door te geven zodat wij de juiste premie inhouding kunnen doen, want op het moment dat u naar een ander land verhuist veranderen uw fiscale verplichtingen. U kunt uw verhuizing naar het buitenland doorgeven via ons online verhuisformulier of door een e-mail te sturen met vermelding van uw telefoonnummer en kopie ID naar psd@apc.cw.

Uw
situatie
verandert:

Meer weten over het ouderdomspensioen?


Pensioen en AOV-uitkering

De pensioengerechtigde leeftijd lag op 60 jaar en ligt vanaf 1 januari 2016 op 65 jaar, met uitzondering van deelnemers die gedurende 2016 zestig jaar worden en deelnemers die vóór 1 januari 2016 een vut-uitkering genieten. Deze behouden pensioenleeftijd van 60 jaar. Deze wijzigingen zijn door de overheid na overleg met de overheidsvakbonden met ingang van 1 januari 2016 doorgevoerd. Onderdeel van deze wijziging is, dat de pensioenleeftijd is verhoogd naar 65 jaar en dat de pensioenopbouw thans op het middelloon principe is gebaseerd. Tevens is de indexatieverplichting van onvoorwaardelijke indexatieverplichting omgezet in een voorwaardelijke indexatieverplichting. Vanaf het moment van pensionering komt uw inkomen te bestaan uit twee bestanddelen. Naast het door u opgebouwde ouderdomspensioen, ontvangt u vanaf


de leeftijd van 65 jaar ook de wettelijke AOV-uitkering. Heeft u vanaf uw 15de levensjaar op Curaçao gewoond en vanaf uw 25ste levensjaar in overheidsdienst gewerkt en ouderdomspensioen opgebouwd? Dan leveren het ouderdomspensioen en de AOV-uitkering samen u een bruto-inkomen op van circa 70 procent van het laatstverdiende salaris indien de orderdomspensioen (grotendeels) is opgebouwd onder de eindloonpensioenregeling. Voor deelnemers die na 1 januari 2016 pensioenaanspraken opbouwen ligt het anders, omdat de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2016 volgens het middelloonsysteem geschied. Het ouderdomspensioen samen met de AOV-uitkering levert dan een bruto-inkomen op van circa 70 procent van het middelsom van het salaris verdient over de gehele duur van de dienstverband bij de overheid.