Deelname
APC

Mijn Deelname APC

U bouwt pensioen op en staat midden in het leven. Soms moet u beslissingen nemen die van invloed kunnen zijn op de opbouw van uw pensioen. Om ervoor te zorgen dat wij uw pensioen op een juiste wijze kunnen beheren, verzoeken wij u belangrijke wijzigingen in uw situatie tijdig aan ons door te geven.


Deelname APC

Wanneer komt u in aanmerking als deelnemer van het APC Pensioen?
  • Alle personen die op grond van een arbeidsovereenkomst of ambtelijke benoeming werkzaam zijn voor de overheid, tenzij bij wet anders is bepaald.

  • Personeel dat werkzaam is bij de Publiekrechtelijke instanties zoals, CBCS, SVB, ARC, APC, UoC, en BIE
  • Alle personen die op grond van een arbeidsovereenkomst of ambtelijke benoeming werkzaam zijn voor de overheid, tenzij bij wet anders is bepaald.


Maak hier een afspraak met een medewerker


Einde Deelname

Uw deelname aan het pensioenfonds eindigt wanneer:
  • U met pensioen gaat
  • U invalide wordt
  • U komt te overlijden


Voorwaarden Deelname

Voorwaarden Deelname aan de pensioenregeling.
Om aan de pensioenregeling te kunnen deelnemen moet aan 3 voorwaarden worden voldoen:
  • U moet bij een geneeskundig onderzoek geschikt zijn verklaard voor uw functie
  • Uw dienstverband moet vóór uw 65 jarige leeftijd zijn ingegaan.
  • Uw heeft een arbeidsovereenkomst van meer dan 6 maanden.