Wezen-
pensioen

Wezenpensioen

Wezenpensioen

Indien de vader of de moeder van een kind of beiden bij de overheid werken (ambtenaar of arbeidscontractant) of in het verleden bij de overheid heeft/hebben gewerkt en deelgenoot waren in de pensioenregeling, heeft het kind bij overlijden van die ouder(s) recht op een wezenpensioen. Het kind heeft ook recht op een wezenpensioen als zijn vader of moeder die reeds gepensioneerd is, komt te overlijden. Ook indien de vader of moeder bij een overheids-nv of een door de overheid gesubsidieerde stichting die bij het APC is aangesloten, werkte, heeft het kind bij overlijden van die ouder recht op een wezenpensioen.

Pensioen Aanvragen
Wanneer heeft het kind recht op een wezenpensioen?

Wanneer heeft het kind recht op een wezenpensioen?

Een kind heeft recht op een wezenpensioen bij: het overlijden van een van de ouders of van beiden voor zover de overleden ouder(s) deelnemer(s) in de pensioenregeling was (waren); het overlijden van een of beide pleegouders, indien het een pleegkind betreft, voor zover de overleden pleegouder(s) deelnemer(s) in de pensioenregeling was (waren). Het kind zelf dient aan een aantal voorwaarden te voldoen.