TIPS Pensioen


Middelloonregeling:

Hoe werkt de middelloonregeling?

De pensioenregeling voor overheidswerknemers was tot en met 31 december 2015 op het eindloon gebaseerd. Bij landsverordening van 18 december 2015, P.B. 2015 no. 78 is deze pensioenregeling met ingang van 1 januari 2016 omgezet in een middelloonpensioenregeling. Als u dus tot en met 31 december 2015 deelnemer was in de pensioenregeling, dan heeft u tot dat moment pensioen opgebouwd onder de eindloonregeling. Vanaf 1 januari 2016 bouwt u uw pensioen op onder de middelloonregeling.

De middelloonregeling, ook wel gemiddelde-salarisregeling of opbouwregeling genoemd, is een pensioenregeling voor werknemers, waarbij elk jaar een stukje pensioen wordt opgebouwd. Wij berekenen voor elk jaar dat u werkt, wat u in dat jaar heeft opgebouwd. Het uiteindelijk te bereiken pensioen is de optelsom van het stukje pensioen dat voor elk achterliggend jaar is opgebouwd.

Wanneer kan ik deelnemen aan de middelloonregeling?
Iedere overheidswerknemer neemt met ingang van 1 januari 2016, deel aan de middelloonregeling. Om mee te doen aan de pensioenregeling is het daarbij niet belangrijk of u in voltijd of in deeltijd verband werkt. Ook werknemers die in dienst treden bij een instelling die een hechte financiële band heeft met de overheid, zoals een overheids-nv, en door de overheid gefinancierde stichtingen – waarvan de overheid besloten heeft dat het personeel van deze instellingen onder de pensioenregeling valt – kunnen deelnemen. Dat geldt ook voor het personeel van het bijzonder onderwijs. U wordt dan deelnemer van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC-fonds).

Om aan de pensioenregeling te kunnen deelnemen moet aan drie voorwaarden worden voldaan:

  1. U moet medisch geschikt zijn verklaard voor uw functie.
  2. Uw dienstverband moet vóór uw 65-jarige leeftijd zijn ingegaan.
  3. Uw dienstverband moet voor een periode zijn dat langer is dan zes maanden. 3 Pensioen brochure APC
Wilt u meer lezen over het pensioen bij APC, download dan hier onze pensioen brochure.