Ouderdoms-
pensioen

Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen dat u opbouwt bij het APC, is van niet te onderschatten belang. Hoe eerder u begonnen bent met werken bij een werkgever die bij het APC is aangesloten voor het pensioen van zijn werknemers, hoe hoger uw pensioenaanspraak kan zijn. Dit komt omdat u dan meer pensioendienstjaren heeft opgebouwd. Ontdek de voordelen van het ouderdomspensioen:

  • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden tijdens uw werkzame leven
  • Een volwaardig en betrouwbaar inkomen voor uw oude dag
  • Zowel bij een fulltime als parttime dienstverband opbouw van pensioen

Pensioen Aanvragen
Voor overheidsdienaren en andere deelgenoten

Voor overheidsdienaren en andere deelgenoten

Aan de pensioenregeling van het APC neemt elke overheidsdienaar en elk lid van het personeel van publiekrechtelijke rechtspersonen en van het onderwijspersoneel deel. Ook anderen kunnen kiezen voor het opbouwen van dit aantrekkelijke ouderdomspensioen en zich aanmelden bij het APC. Hiervoor dient de werkgever bij landsbesluit te worden aangewezen als rechtspersoon waarvan de personeelsleden voor hun pensioenaanspraken onder de pensioenlandsverordening overheidsdienaren vallen. Deze mogelijkheid is er bijvoorbeeld voor werknemers van instellingen die, gelet op hun doelstelling en financiële verhouding tot de overheid, zich begeven op een terrein van belangenbehartiging die de overheid zich als eigen zorg aantrekt en in financiële zin dicht bij de overheid staan.
Pensioen en AOV-uitkering

Pensioen en AOV-uitkering

De pensioengerechtigde leeftijd lag op 60 jaar en ligt vanaf 1 januari 2016 op 65 jaar, met uitzondering van deelnemers die gedurende 2016 60 jaar werden. Dezen behouden de pensioenleeftijd van 60 jaar. De overheid heeft na overleg met de overheidsvakbonden de pensioenregeling met ingang van 1 januari 2016 gewijzigd. Onderdeel van deze wijziging is dat de pensioenleeftijd is verhoogd naar 65 jaar en dat de pensioenopbouw thans op het middelloonprincipe is gebaseerd. Tevens is de indexatieverplichting van een onvoorwaardelijke indexatieverplichting omgezet in een voorwaardelijke indexatieverplichting. Vanaf het moment van uw pensionering komt uw inkomen te bestaan uit twee bestanddelen.

Naast het door u opgebouwde ouderdomspensioen ontvangt u vanaf de leeftijd van 65 jaar ook de wettelijke AOV-uitkering. Heeft u vanaf uw 15de levensjaar op Curaçao gewoond en vanaf uw 25ste levensjaar een volledig ouderdomspensioen opgebouwd? Dan leveren het ouderdomspensioen en de AOV-uitkering samen een bruto-inkomen op van circa 70 procent van het laatstverdiende salaris indien de ouderdomspensioen (grotendeels) is opgebouwd onder de eindloonpensioenregeling. Voor deelnemers die na 1 januari 2016 pensioenaanspraken opbouwen, ligt het anders omdat de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2016 volgens het middelloonsysteem geschiedt.