Nabestaanden-
pensioen

Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen

Een goed nabestaandenpensioen zorgt voor een gerust gevoel. U wilt immers dat uw nabestaanden zich geen zorgen hoeven te maken als u onverhoopt komt te overlijden. Maak daarom kennis met het nabestaandenpensioen van het APC.

  • Een financieel vangnet bij overlijden
  • Toereikend uitkeringspercentage voor uw nabestaanden

Pensioen Aanvragen
Pensioenuitkering bij overlijden vóór en na pensionering

Voor overheidsdienaren en andere deelgenoten

Het APC-nabestaandenpensioen werkt uiterst flexibel. Mocht u overlijden voordat u gepensioneerd bent, dan heeft uw huwelijkspartner of partner uit een notariële samenlevingsovereenkomst (die voldoet aan de voorwaarden gesteld in de pensioenlandsverordening overheidsdienaren) recht op uitkering van het nabestaandenpensioen. Maar ook als u overlijdt na uw pensionering, blijven uw nabestaanden met het APC-nabestaandenpensioen verzorgd achter. Zelfs wanneer u niet meer bij de overheid werkt, hebben uw nabestaanden ingeval u vóór uw nabestaanden komt te overlijden, recht op het nabestaandenpensioen. Ook uw partner uit een eerder huwelijk kan in aanmerking komen voor een bijzonder nabestaandenpensioen indien het huwelijk was ontbonden na 1 augustus 1990.
Bij vroegtijdig overlijden ook 70 procent en Gedeeld nabestaandenpensioen bij scheiding

Bij vroegtijdig overlijden ook 70 procent

Het nabestaandenpensioen voorziet uw nabestaanden in een inkomen na uw overlijden. Komt u na pensionering te overlijden, dan keert het APC een uitkering ter hoogte van 70 procent van het ouderdomspensioen uit. Overlijdt u in actieve dienst (dus voordat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt), dan ontvangt uw huwelijkspartner eveneens 70 procent van het bedrag dat anders als ouderdomspensioen zou zijn uitgekeerd (uitgaande van uw salaris ten tijde van het overlijden) en de pensioendienstjaren die u zou hebben bereikt op uw 65-jarige leeftijd indien u niet eerder zou zijn overleden. Naast de uitbetaling van het nabestaandenpensioen ontvangt de achterblijvende echtgenote of echtgenoot ook nog de wettelijke AWW-uitkering. In bijzondere gevallen moet het nabestaandenpensioen tussen meerdere personen worden verdeeld. Dit doet zich bij situaties van eerdere huwelijken voor. Wij informeren u graag over de voor uw situatie relevante wetenswaardigheden.