Invaliditeits-
pensioen

Onafhankelijk geneeskundig onderzoek

Onafhankelijk geneeskundig onderzoek

Het APC kan op grond van het resultaat van een medische keuring waaraan u op uw eigen verzoek of op verzoek van uw werkgever wordt onderworpen, besluiten om u na uw ontslag vanwege blijvende arbeidsongeschiktheid in verband met ziekte of gebreken een invaliditeitspensioen toe te kennen.

Pensioen Aanvragen
Invaliditeitspensioen

Invaliditeitspensioen

Natuurlijk hoopt u dat het nooit gebeurt, maar het is wel rustgevend en goed om verzekerd te zijn voor het geval u tijdens uw dienstverband door ziekte of ongeval blijvend arbeidsongeschikt raakt. Voor deze gevallen is er het APC-invaliditeitspensioen. Het invaliditeitspensioen geeft:

  • Compensatie voor het gederfde salaris
  • De zekerheid van een inkomen na uw 65ste jaar
Andere inkomsten blijven mogelijk

Andere inkomsten blijven mogelijk

Misschien ontvangt u naast uw invaliditeitspensioen nog andere inkomsten. U verricht bijvoorbeeld andere werkzaamheden of heeft een eigen bedrijf. Deze inkomsten moeten dan met het invaliditeitspensioen worden verrekend. Bent u inmiddels de leeftijd van 60 jaar gepasseerd, dan is verrekening niet meer nodig. Het bijverdienen van andere inkomsten is dan niet meer aan beperkingen gebonden. Met ingang van 1 januari 2016 is de leeftijd waarop geen verrekening met ander inkomen plaatsvindt, verhoogd naar 65 jaar.
Vervanger van uw gewone salaris en ouderdomspensioen

Vervanger van uw gewone salaris en ouderdomspensioen

Vanaf uw 65ste jaar treedt het invaliditeitspensioen in de plaats van het ouderdomspensioen. De hoogte is dan gelijk aan het ouderdomspensioen dat u bij ongehinderd doorwerken zou hebben gekregen. Het invaliditeitspensioen van het APC verzekert u zo van een inkomen.