Nieuws over COVID19
en uw pensioen Update #7


APC past haar klantenservice aan

In verband met de berichtgeving van de Overheid met betrekking tot lokale besmettingen met het coronavirus, bericht de directie van APC dat APC haar klantenservice aanpast met ingang van 4 januari 2022 tot nadere orde. U kunt APC per e-mail: psd@apc.cw of via telefoon 4343000 of 4343018 bereiken. Ook kunt u onze website www.apc.cw bezoeken.

Uitsluitend voor urgente gevallen, bijvoorbeeld bij het overlijden van een gepensioneerde, heeft APC werknemers die u bij het APC kantoor persoonlijk te woord kunnen staan om u met uw urgente geval te helpen. Houd U rekening mee dat u altijd vooraf de bovengenoemde telefoonnummers moet bellen of boven geschreven e-mail adres dient te gebruiken om een afspraak te maken. In geval u een afspraak heeft met de dienstdoende medewerker, dient u zich streng te houden aan alle hygiëne regels, social distancing met gebruik van uw mondkapje.

U kunt uw afspraak inplannen per e-mail: psd@apc.cw of via telefoon 4343000 ook kunt u gebruik maken van onze website www.apc.cw

De uitbetaling van uw pensioen gaat gewoon door

Ontvangt u van ons pensioen? Uw pensioen wordt gewoon op de gebruikelijke data overgemaakt.

Woont u buiten Curaçao en ontvangt u een pensioen van APC?

Dan dient u 2 x per jaar een Bewijs van in leven zijn oftewel Attestatie de Vita te sturen. Dit moet ingediend worden in de maand juni - geldig voor het tweede half jaar - en in de maand december - geldig voor het eerste half jaar.
Voor meer informatie hoe u uw ADV kunt indienen verwijzen wij naar de ADV pagina.

Jaaropgave 2019

Wij hebben naar alle pensioengerechtigden de jaaropgave 2019 via de post verstuurd. Mocht u nog geen jaaropgave hebben ontvangen, dan kunt u een digitale versie opvragen via de algemene e-mail van de Pensioenservice Desk: psd@apc.cw
Vergeet niet een geldige ID mee te sturen bij uw aanvraag voor een digitale versie van uw jaaropgave 2019.

Pensioenbijeenkomsten zijn opgeschort

Vanwege de maatregelen van de regering, waarbij samenscholing en contact vermeden moeten worden, houden wij geen bijeenkomsten tot nader orde. Wij informeren u spoedig over de wijze waarop wij deze bijeenkomsten in de toekomst, mogelijk in aangepaste vorm, gaan organiseren.

We starten binnenkort met online werkgevers informatiesessies

Wij bereiden ons op dit moment voor op het houden van online werkgeversbijeenkomsten. Zodra alle voorbereiding en afstemming met werkgevers gereed is en er een planning is gemaakt, maken wij dit aan u bekend.