WANNEER EINDIGT UW DEELNAME

Uw deelname aan het pensioenfonds eindigt wanneer:

 

●   U met pensioen gaat

●   U invalide wordt

●   U komt te overlijden

●   U tussentijds met ontslag gaat

●   Bij beëindiging van de aanwijzing van de rechtspersoon waarvoor u

      werkzaam bent, als lichaam waarvan het personeel overheidsdienaar is in

       de zin van de pensioenregeling.

NEEM CONTACT OP

Algemeen Pensioenfonds van Curaçao ©2015