VOORWAARDEN DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

●   Om aan de pensioenregling te kunnen deelnemen moet aan 2 voorwaarden worden voldoen:

●   U moet bij een geneeskundig onderzoek geschikt zijn verklaard voor uw functie

●   Uw dienstverband moet vóór uw 60 jarige leeftijd zijn ingegaan

NEEM CONTACT OP

Algemeen Pensioenfonds van Curaçao ©2015