Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds van Curaçao, 4e kwartaal 2016

Willemstad – De directie van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC of het Fonds) geeft een samenvatting van de beleggingsresultaten van het Fonds tot en met het vierde kwartaal van 2016 en de dekkingsgraad per 31 december 2016 evenals de ontwikkelingen op de financiële markten tot en met december 2016.

 

De hoofdpunten van dit persbericht zijn samengevat in de volgende tabel, alle bedragen zijn in miljoenen opgenomen.

Ultimo december 2016 bedroeg de dekkingsgraad van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao 102%. De dekkingsgraad is gedefinieerd als de verhouding tussen het beschikbaar vermogen en de voorziening pensioenverplichtingen en geeft de mate aan waarin het Fonds in de toekomst aan de opgebouwde pensioenverplichtingen kan voldoen. Het pensioenvermogen en het belegd vermogen van het Fonds bedroegen NAf 4.593 miljoen respectievelijk NAf 4.426 miljoen waarvan NAf 2.006 miljoen belegd in het binnenland en NAf 2.420 miljoen belegd in het buitenland.
Ontwikkelingen in binnen -en buitenland.

2016 was een roerig jaar waarbij de financiële markten onder invloed van enkele dominante ontwikkelingen stonden die zich vertaalden in een hoge volatiliteit op de financiële markten wereldwijd. De onrust werd voornamelijk veroorzaakt door de teruglopende economische groei in China en andere opkomende economieën, de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten (exodus uit Syrië en aanslagen in Turkije), alsook de referendumuitslag in het Verenigd Koninkrijk, waar men heeft gekozen om uit de Europese Unie uit te stappen (BREXIT). De BREXIT leidde tot een relatief korte vlucht naar kwaliteit en minder risicovolle beleggingen, hetgeen direct voelbaar was in de markt. De financiële markten herstelden erg snel hierna, ook mede vanwege de stijgende olieprijzen en de stabiliserende energiemarkten nadat een akkoord met OPEC, gesteund door andere olieproducerende landen, werd bereikt over de vermindering van de productie van olie. In het vierde kwartaal zorgde de uitkomst van de presidentiele verkiezingen in Amerika voor de nodige volatiliteit op de financiële markten, doch van zeer korte duur. Het plan van de nieuwe regering voor fiscale bezuinigingen naast de stimuleringsmaatregelen, evenals de voorgenomen uitgaven voor infrastructuur, zullen naar verwachting de groei verbeteren en de inflatie aansporen. De aandelenkoersen stegen even als de lange rente terwijl de Amerikaanse dollar verder aan kracht won. De Amerikaanse economie ontwikkelde zich positief naarmate het jaar vorderde en was een directe aanleiding om de rente te verhogen in december 2016. Ook werd gedurende het jaar met spanning uitgekeken naar het beleid van andere toonaangevende centrale banken wereldwijd. Buiten de VS bleven de centrale banken een accomoderend beleid voeren en werd de rente niet verhoogd.

 

Op de buitenlandse beleggingsportefeuille die een wereldwijde geografische allocatie heeft, werd een rendement van 7,4% positief gerealiseerd. De toepasselijke benchmark voor APC heeft een rendement van 8,5% geboekt in 2016.

 

 

Ook voor de binnenlandse portefeuille was 2016 een relatief goed jaar in vergelijking tot het jaar daarvoor. Gedurende het jaar hebben zich een aantal positieve  beleggingsmogelijkheden voorgedaan die het Fonds kon kapitaliseren en werd er voor ca. NAf 130 miljoen uitgezet aan diverse nieuwe leningen. De tweede Megapier Tula is daar een voorbeeld van, een waardevolle project met een positieve bijdrage aan de economische ontwikkeling van het eiland. Daarnaast zijn er ook fondsen rentedragend uitgezet in deposito’s.

Het rendement op de binnenlandse beleggingen bedroeg voor het jaar 2016 4,2% terwijl het rendement op de buitenlandse beleggingen 7,4% bedroeg. Het totale rendement op de beleggingen van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao kwam uit op 5,9% in 2016.

Specificatie belegd vermogen
Onderstaande tabel geeft de verdeling van de portefeuille van het Fonds weer:
* De cijfers in de tabel zijn afgerond   In dit kwartaalbericht zijn voorlopige cijfers opgenomen waarop nog geen accountantscontrole is toegepast.

Algemeen Pensioenfonds van Curaçao ©2015