Persbericht dt index APC
WILLEMSTAD- De directie van APC maakt hierbij naar aanleiding van het besluit van de Raad van Ministers om de pensioenen van gepensioneerde overheidsdienaren met een duurtetoeslaguitkering te indexeren, bekend welke groepen van gepensioneerden onder het besluit van de Raad van Ministers vallen, de indexatiepercentage en de periode waarover de indexatie plaatsvindt.   De groepen van gepensioneerden die onder het besluit van de Raad van Minister vallen zijn: Gepensioneerde overheidsdienaren met een duurtetoeslaguitkering waarvan de pensioenen zijn ingegaan vóór 1 januari 2013; Gepensioneerde overheidsdienaren met een duurtetoeslaguitkering die de overheidsdienst vóór 1 januari 2013 met recht op uitgesteld pensioen hebben verlaten en waarvan het pensioen is ingegaan op of na 1 januari 2013; Gepensioneerde werklieden waarvan de pensioenen zijn ingegaan vóór 1 januari 2013   De indexatiepercentage is 1,9%. De indexering wordt uitbetaald door aanpassing van de duurtetoeslaguitkering en vindt plaats in april 2016. Voor de gepensioneerde overheidsdienaren waarvan de pensioenen zijn ingegaan vóór 1 januari 2013 vindt de uitbetaling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 plaats. Personen die voor het bereiken van de pensioenleeftijd met recht op uitgesteld pensioen de overheidsdienst vóór 1 januari 2013 hebben verlaten en waarvan de pensioenen zijn ingegaan op of na 1 januari 2013 ontvangen de indexering met terugwerkende kracht tot maximaal 1 januari 2013. De pensioenen van deelnemers in de pensioenregeling voor overheidsdienaren die geen duurtetoeslag uitkering ontvangen zijn reeds in het jaar 2013 geïndexeerd.

Algemeen Pensioenfonds van Curaçao ©2015