ONDERTEKENING VAN DE FINANCIERINGSOVEREENKOMSTEN VOOR DE BOUW VAN DE TWEEDE MEGA PIER  TUSSEN APC EN CPA

WILLEMSTAD- Curacao Ports Authority N.V. (CPA) en het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) hebben op 11 juli 2016  een akkoord bereikt voor de financiering van de 2de mega pier voor  een totaal bedrag van USD 32,660,000.

Nadat er een overeenstemming werd bereikt hebben partijen het traject voortgezet voor het formaliseren van de overeenkomst bij notariële akte van geldlening en hypotheekstelling. Op 24 oktober werd de hypotheekakte bij notariskantoor Naaldijk door APC en CPA getekend. De ondertekening van de overige documenten ter formalisering van de lening werden op donderdag 25 oktober ten kantore van APC door partijen getekend. De directeur van APC mevrouw Evelyn Kruithof-Bor, APC beschouwt de financiering van de 2e megapier als een solide belegging waarbij tevens een positieve bijdrage wordt geleverd aan de lokale economie. De heer Humberto de Castro, algemeen directeur van CPA, gaf aan zeer tevreden te zijn met het vlotte traject ter formalisering van de financieringsovereenkomst en is verheugt op korte termijn te kunnen aanvangen met de bouw van de tweede mega pier. Dit is een belangrijke stap voor de verdere versteviging van de basis van Curaçao als cruise toerisme bestemming.

 

Tijdens de ondertekening van de financieringsdocumenten tussen CPA en APC waren naast beide directieleden ook leden van de beleggingscommissie van APC, advocaten van HBN Law en SMS Advocaten en vertegenwoordiger van de NIBanc die als agent fungeert optrad bij het aangaan van de lening.

 

 

 Foto: Het moment der ondertekening van de laatste documenten in

verband met de leningsovereenkomst tussen de twee directeuren van

APC en CPA, mw. Evelyn Kruithof - Bor en dhr. Humberto de Castro

respectievelijk, geflankeerd door de hele team van medewerkers en

adviseurs die een bijdrage hebben geleverd voor de totstandkoming

van deze financieringsovereenkomst.

Algemeen Pensioenfonds van Curaçao ©2015