HET PENSIOENFONDS VAN CURACAO HIELD EEN KENNISSESSIE MET ALS THEMA RISICOMANAGEMENT EN BELEGGINGSPORTEFEUILLE
WILLEMSTAD- Afgelopen donderdag 4 juni heeft het Algemeen Pensioenfonds van Curacao in samenwerking met Russell Investments een kennissessie gehouden voor het bestuur, beleggingscommissie, het management team en enkele personeelsleden van APC. Deze cursus is onderdeel van de permanente educatie traject van APC.   De heren Martijn Kuipers MSc. Managing Director Benelux & Nordics bij Russell Investments en Drs. Henk Radder Director Investment Strategy & Solutions bij Russell Investments zijn rechtsreeks vanuit Nederland overgevlogen om deze sessie met als titel “Risicomanagement en Beleggingsportefeuille APC te verzorgen. De kennissessie vond plaats in de Avila Beach hotel van 9.00 uur s’morgens tot 16.oo uur s’middags.   Na een welkomstwoord van algemeen directeur van APC mw. Evelyn Kruithof-Bor gingen de heren Kuipers en Radder aan de slag met de participanten. Tijdens deze kennissessie werd de drie themas Beleggingsproces, Risicobeheersing en Speciale risicoaspecten behandeld. Onderdeel van deze thema’s waren onderanderen; het vaststellen van de ideële beleggingsmix, Asset liability management en risicobudget, portefeuilleconstructie, diversificatie, optimalisatie en benchmarks, risicobeheersing, monitoring en rapportage, integrale risicobeheersing, en beheersingsmaatregelen, afdekkingstrategieën, risicomanagement en gedrag en cultuur en nog andere onderwerpen.   Met het in samenwerking met Russell Investments verzorgen van deze kennissessie bewijst APC dat zijn organen en medewerkers op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen rondom Riskmanagement en beleggingen, om zodoende mede een optimaal beheer van de pensioentoezegging te kunnen waarborgen, en voldoende rendement tegen aanvaardbare risicoprofielen, te behalen om zowel op korte, midden als lange termijn de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.

Algemeen Pensioenfonds van Curaçao ©2015