DEELNEMEN

●   Alle personen die op grond van een arbeidsovereenkomst of ambtelijke benoeming werkzaam zijn voor de overheid, tenzij bij wet anders is bepaald.

●   Personeel die werkzaam zijn bij de Publiekrechtelijke instanties zoals, CBCS, SVB, ARC, APC, UoC, en BIE

●   Personeel werkzaam in het bijzonder onderwijs

●   Alle werknemers in dienst van een rechtspersoon die door de overheid is aangewezen als een lichaam waarvan het personeel overheidsdienaar is in de zin van de pensioenregeling.

NEEM CONTACT OP

Algemeen Pensioenfonds van Curaçao ©2015