Contactgegevens opvoeren

Het jaar 2017, is het jaar waarin uw fonds 80 jaar bestaat.

Wij zijn gelijk als u trots op deze bijzondere mijlpaal.  “We Hebben Zin In De Toekomst”.

 

Als onderdeel van haar strategisch plan heeft APC het leveren van excellente service aan haar deelgenoten als één van haar strategische doelen gesteld.

 

Ter realisatie van dit doel is het uitwisselen van informatie met onze deelgenoten en aangesloten instellingen van groot belang. APC wil frequenter en directer contact hebben met u als deelgenoot.

 

Hiervoor is APC een digitaliseringstraject ingeslagen welke ons in de nabije toekomst in de gelegenheid zal stellen om op een snelle en effectieve wijze interactief contact met u te onderhouden.

Om het beoogde doel te bereiken heeft APC uw meest recente contactgegevens nodig.

Hierdoor ons verzoek aan u, om deze aan ons te doen toekomen door bijbehorende formulier in te vullen.

Wij zullen u door middel van een mailbericht het ontvangst van uw gegevens bevestigen.

Uw medewerking in dit traject wordt zeer gewaardeerd.

 

 

Instructie Contactgegevens opsturen:

  1. Click hier om de instructie te downloaden
  2. Click hier op het contactgegevensformulier te openen
  3. “Enable macro” indien dit uitgezet is om het aan te zetten (De form bevat enkele betrouwbare macro’s voor het vergemakkelijken van het proces)
  4. Vul de relavante informatie in
  5. Click op “Contactgegevens opslaan en verzenden”
  6. Volg instructie op het scherm: (De form moet na het opslaan naar het mailadres mutatiedg@apc.cw worden verzonden; dit wordt automatisch in de“aan” veld toegevoegd als “mutatiedg”)
  7. Indien er vragen zijn neemt u contact op met APC op het nummer +5999 434-3018 | +5999 434-3027

 

Heeft u de digitale versie van het formulier “contactgegevens” van uw werkgever ontvangen en reeds ingevuld, dan hoeft u dit niet nogmaals in te vullen.

Algemeen Pensioenfonds van Curaçao ©2015