APC FINANCIERT CPA VOOR BOUW TWEEDE MEGAPIER

Willemstad - Curacao Ports Authority N.V. (“CPA”) en het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (“APC”) hebben een akkoord bereikt voor de financiering van de 2e mega pier op Curaçao.

 

Met de bouw van de 2e megapier is een totaal bedrag van ca. USD 42,660,000 miljoen gemoeid waarvan USD 32,660,000 miljoen door APC zal worden gefinancierd. De National Investment Bank (NA) N.V. (“NIBanc”) heeft in dit traject opgetreden als zogeheten “Lead Arranger” namens CPA. De Lead Arranger is de agent in een financieringstraject die in dit geval namens CPA op zoek is gegaan naar de meest gunstige financiëringsvoorwaarden voor dit project. “Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit een syndicaat lening zou worden”, aldus de heer Giovanny Pieternelle, Senior Director van NIBanc. “Dit zou hebben ingehouden dat er meerdere financiële instellingen als financiers voor dit project zouden zijn aangewezen”, geeft de heer Pieternelle aan. In dit verband is ook gesproken met APC die na de besprekingen met NIBanc heeft aangegeven bereid te zijn het hele bedrag op zich te nemen en uit te zetten in een lange termijn lening. “Dit financieringstraject is een stuk voordeliger voor partijen betrokken bij dit project”, aldus de heer Pieternelle. Het voorstel van APC is door CPA als gunstig beoordeeld en CPA is dan ook zeer verheugd een akkoord te hebben bereikt met APC voor de financiering van de tweede megapier.

Namens APC geeft mevrouw Evelyn Kruithof-Bor, algemeen directeur van APC, aan dat zij bijzonder tevreden is met het feit dat een lokale instelling als APC een waardevolle bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van voor het eiland wezenlijke projecten, die een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Curacao. Zowel de havenindustrie als de toeristische sector zijn zeer belangrijke economische pijlers voor Curaçao en dienen als een voorname deviezenbron voor ons land. De tweede megapier zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van deze sectoren ten gunste van onze economie en daarmee nieuwe lokale beleggingsmogelijkheden creëren. “Wij verwelkomen projecten die positief bijdragen aan de economische ontwikkeling van Curaçao”, aldus mevrouw Kruithof-Bor.

 

De heer Humberto de Castro, algemeen directeur van CPA, is bijzonder tevreden met de door APC getoonde bereidwilligheid om als financierder voor dit project op te treden.

 

“Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt”, aldus de heer de Castro, “en kunnen wij ons thans concentreren op de uitvoering van het project”. De heer de Castro geeft aan dat hiertoe reeds een aannemer is aangewezen, zijnde BAM International. De heer de Castro geeft verder aan dat de lening met APC feitelijk zal worden gesloten met een door CPA op te richten dochtervennootschap.

 

CPA en APC zijn voornemens om nog vóór het einde van deze maand de nodige formaliteiten te hebben afgerond om uiterlijk op 30 juni a.s. tot ondertekening van de leningsovereenkomst te kunnen overgaan.

Op de foto (v.l.n.r.):

 

Humberto de Castro, Managing Director van CPA

Evelyn Kruithof-Bor, algemeen directeur van APC

Giovanny Pieternelle, Senior Director van NIBanc

Raul Manotas, Chief Commercial Officer van CPA

Albert Zwueste, Chief Operations Officer van CPA

Algemeen Pensioenfonds van Curaçao ©2015