Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds van Curaçao, 4e kwartaal 2016

Willemstad – De directie van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC of het Fonds) geeft een samenvatting van de beleggingsresultaten van het Fonds over het jaar 2017 en de dekkingsgraad evenals de ontwikkelingen op de financiële markten over 2017.

 

De hoofdpunten van dit persbericht zijn samengevat in de volgende tabel, alle bedragen zijn in miljoenen opgenomen.

De dekkingsgraad van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (hierna APC of het Fonds) bedroeg per eind december 2017 104%. In 2017 heeft het Fonds een sterfte onderzoek uitgevoerd en is naar aanleiding hiervan besloten om de sterftetafels te verzwaren gezien de vergrijzing en het langleven effect hiervan dat zijn weerslag heeft op de voorziening pensioenverplichtingen. Door de sterftetafels te verzwaren, is de voorziening pensioenverplichtingen toegenomen hetgeen een verlagend effect had op de dekkingsgraad van het Fonds. De dekkingsgraad is gedefinieerd als de verhouding tussen het beschikbaar vermogen en de voorziening pensioenverplichtingen en geeft de mate aan waarin het Fonds in de toekomst aan de opgebouwde pensioenverplichtingen kan voldoen   Het pensioenvermogen en het belegd vermogen van het Fonds bedroegen per ultimo december 2017 respectievelijk NAf 4,824 miljard en NAf 4,475 miljard waarvan NAf 1,718 miljard belegd in het binnenland en NAf 2,757 miljard belegd in het buitenland.
Marktomgeving beleggingen

Buitenland

Het jaar 2017 was een bewogen jaar. De Amerikaanse markten deden het goed in 2017 en de internationale markten deden het zelfs beter, aangezien de meeste landen wereldwijd een economisch herstel doormaakte met weinig inflatie. De volatiliteit van de markten was het hele jaar door laag.

 

De economie van de Verenigde Staten die traag begon, verbeterde naarmate het jaar vorderde. Het bruto binnenlands product nam flink toe en het werkloosheidscijfer daalde, echter bleef de inflatie onder de norm. De aandelenmarkt bereikte een aantal historische hoogtepunten in 2017 als gevolg van de sterke bedrijfswinsten en een algemene opleving van de binnenlandse (en wereldwijde) economische groei. Naar aanleiding van deze positieve signalen begon de Federal Reserve  (FED) zijn stimuleringsprogramma terug te draaien en verhoogde de rente drie keer met 0,25% gedurende 2017. Aan het einde van het jaar werd de langverwachte belastinghervorming in de Verenigde Staten uiteindelijk goedgekeurd. Verwacht wordt dat deze hervorming invloed zal hebben op consumenten- en bedrijfsinkomsten, en dus ook op aandelenkoersen. De bekende Amerikaanse aandelenindex Standard & Poor’s 500 heeft een resultaat van 21,13% geboekt in 2017.

 

De opkomende markten bezorgden de beleggers een mooi rendement daar zij wereldwijd de beste prestaties behaalden. De Aziatische economieën pikten een graantje mee van de bloeiende Chinese economie. Dit leidde tot aantrekkelijke aandelenwaarderingen in de regio. Ook de valuta’s in de Aziatische regio’s deden het bijzonder goed, waardoor de MSCI Emerging Market Index een resultaat boekte van 37,28% (na correctie voor de Amerikaanse dollar) in 2017.

 

Binnenland

Gedurende het jaar heeft APC haar actief acquisitiebeleid op de lokale beleggingsmarkt voortgezet waarbij fondsen rendabel zijn uitgezet. APC heeft in november 2017 Plantage Jeremy gekocht in de vastgoedportefeuille voor verdere ontwikkeling.

 

Rendement APC

APC belegt middels haar internationale portefeuille, in verschillende markten en regio’s teneinde de risico’s zo goed mogelijk te kunnen spreiden.

Het rendement op de buitenlandse beleggingen van het fonds bedroeg ca. 13,8% over het kalenderjaar 2017. Het rendement op de internationale aandelenportefeuille bedroeg ca. 21%, terwijl op de obligatieportefeuille een rendement van ca. 9% werd geboekt.

Op de binnenlandse beleggingen werd in dezelfde periode een rendement van ca. 4,5% behaald. Het totaal rendement op de beleggingen van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao kwam uit op ca. 9,8% in 2017.

Specificatie belegd vermogen
Onderstaande tabel geeft de verdeling van de beleggingsportefeuille per 31 december 2017 weer. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de cijfers in de tabel afgerond zijn.
* De cijfers in de tabel zijn afgerond   In dit kwartaalbericht zijn voorlopige cijfers opgenomen waarop nog geen accountantscontrole is toegepast.

Algemeen Pensioenfonds van Curaçao ©2015