Willemstad, 29 maart 2016

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds van Curaçao, 4de kwartaal 2015

Willemstad – De directie van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC of het Fonds) geeft een samenvatting van de beleggingsresultaten van het Fonds voor het derde kwartaal van 2016 en de dekkingsgraad evenals de ontwikkelingen op de financiële markten tot en met 30 september 2016.

 

De hoofdpunten van dit persbericht zijn samengevat in de volgende tabel, alle bedragen zijn in miljoenen opgenomen.

 

Pensioenvermogen  NAf. 4.522

Totaal belegd vermogen  NAf. 4.373

Rendement t/m sept 2016  5,2%

Dekkingsgraad  101%

 

Ultimo september 2016 bedroeg de dekkingsgraad van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao 101%. De dekkingsgraad is gedefinieerd als de verhouding tussen het beschikbaar vermogen en de voorziening pensioenverplichtingen en geeft de mate aan waarin het Fonds in de toekomst aan de opgebouwde pensioenverplichtingen kan voldoen.

Het pensioenvermogen en het belegd vermogen van het Fonds bedroegen respectievelijk NAf 4.522 miljoen en NAf 4.373 miljoen waarvan NAf 1.963 miljoen belegd in het binnenland en NAf 2.410 miljoen belegd in het buitenland.

Ontwikkelingen in binnen en buitenland

In het derde kwartaal nam de risicoaversie die de voorgaande kwartalen karakteriseerde af. Dit kwam onder andere door redelijk positieve macro-economische cijfers. Aandelenmarkten hadden gedurende het derde kwartaal dan ook een positief rendement. De volatiliteit in de markten was in juli en augustus vlak maar nam in september weer toe. Als gevolg van de uitslag van het Brexit referendum in juni in het Verenigd Koninkrijk was de Bank of England genoodzaakt monetaire stimuli te introduceren. De rente werd voor het eerst sinds 2009 verlaagd en tevens werd het opkoopprogramma met GBP 60 miljard uitgebreid. Nieuw bekendgemaakte economische cijfers duidden tijdens het derde kwartaal aan dat de impact van het referendum minder negatief is dan voorheen verwacht. Britse aandelenmarkten rendeerden dan ook positief.

Macro-economische cijfers in de Verenigde Staten waren gemengd. Hierdoor was het onzeker of de Amerikaanse Federal Reserve de rente op korte termijn zou verhogen. Signalen van de Federal Reserve waren wisselend. Uiteindelijk besloot de Federal Reserve de rente vooralsnog niet te wijzigen. Zowel de Federal Reserve als de verkiezingen in de Verenigde Staten zorgden voor volatiliteit op de markten. Het rendement tot en met september 2016 van de buitenlandse beleggingsportefeuille van APC bedroeg 6,9%. De S&P behaalde een rendement van 6,1% en de MSCI World 3,8%.

 

De verkiezingen in de Verenigde Staten zijn inmiddels geweest. De verwachting was dat bij een overwinning van Donald Trump, markten zouden dalen. Toch gebeurde het omgekeerde en stegen aandelenmarkten, op opkomende markten na. Een andere interessante ontwikkeling is welke stappen de Amerikaanse Federal Reserve ten aanzien van de rente zal nemen en vooral op welk moment dit mogelijk zal worden doorgevoerd. De verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten hebben voor spannende uitkomsten gezorgd in de afgelopen periode. In Europa houdt het aanstaande Italiaanse referendum in december de markten in haar greep.

 

Op de binnenlandse markt heeft het Fonds tot en met september 2016  een totaal bedrag van circa NAf 39,2 miljoen rentedragend uitgezet door het verstrekken van leningen en het plaatsen van diverse deposito’s. In het derde kwartaal van 2016 heeft APC onder meer een leningsovereenkomst ondertekend met C.P.A voor een bedrag van circa NAf 60.000.000,-- voor de bouw van het tweede megapier.

 

Het rendement op de binnenlandse beleggingen bedroeg tot en met september 2016 3,2% terwijl het rendement op de buitenlandse beleggingen 6,9% bedroeg. Het totale rendement op de beleggingen van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao kwam tot en met september 2016 uit op 5,2%.

Specificatie belegd vermogen
Onderstaande tabel geeft de verdeling van de portefeuille van het Fonds weer:
In dit kwartaalbericht zijn voorlopige cijfers opgenomen waarop nog geen accountantscontrole is toegepast.

Algemeen Pensioenfonds van Curaçao ©2015